Firma 3D Universal jest producentem drukarek 3D oraz szerokiej gamy filamentów do aplikacji  technicznych oraz rozrywkowych. Firma stawia sobie za główny cel popularyzację technologii i możliwości jakie niesie ze sobą druk 3D.

Nasz cel chcemy zrealizować poprzez popularyzację oraz szeroką dostępność szerokiemu gronu pasjonatów oraz użytkowników. Widzimy nieograniczony potencjał do wykorzystania technologii 3D w architekturze, zabawie, nauce i aplikacjach technologicznych.

Zapraszamy do odkrywania możliwości świata druku 3D z firmą 3D Universal.